1. De Hoge Kouter
  2. Visie

Visie

Het Katholiek Orthopedagogisch Centrum Kortrijk, vindt haar inspiratie en engagement in een christelijke levensvisie. We geloven in de fundamentele waarde en waardigheid van ieder individu. We vertrekken vanuit de diversiteit tussen de mensen als vanzelfsprekend gegeven. De eigenheid van mensen in diepe verbondenheid met de gemeenschap is een basiswaarde. Via dialoog en ontmoeting streven wij naar het ‘waar’ worden van het eigen levensplan van ieder mens en naar het behoud van de persoonlijke integriteit.

Deze visie nodigt ons uit tot extra aandacht voor wie minder kansen heeft en krijgt en tot respect en openheid voor andere levensbeschouwingen.

Op deze manier bouwen we mee aan een wereld waarin ieder individu zijn plaats heeft.

 

Het Katholiek Orthopedagogisch Centrum Kortrijk, laat zich inspireren door de recente visies op (de ondersteuning van) personen met een verstandelijke beperking: inclusie, volwaardig burgerschap, Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Gentle Teaching. Daarnaast plaatst zij ‘kwaliteit van leven’ centraal in de zorg en ondersteuning.

Kwaliteit van leven betekent dat we aandacht hebben voor alle (8) levensdomeinen. We werken niet alleen aan goede levensomstandigheden voor de jongeren, maar we geven ook ruim aandacht aan hun gevoelens, welbevinden en tevredenheid over hun eigen levenssituatie.

Streven naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit impliceert emancipatorisch werken, met voldoende aandacht voor de beschermwaardigheid. We vertrekken in De Hoge Kouter vanuit de mogelijkheden van de jongeren, maar ook met respect voor hun beperkingen.

We zien personen met een beperking als volwaardige burgers, met rechten, maar ook met plichten.

 

VAPH

KOCK De Hoge Kouter
Bad Godesberglaan 19
8500 Kortrijk

T 056 24 38 60
F 056 20 02 49
info@dehogekouter.com
©KOCK De Hoge Kouter - 2021