Skip to main content

ONS AANBOD > RTH/KABAS

RTH biedt beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.
Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP – Kabas werking op DHK

Kabas staat voor: Kortrijkse, ambulante, mobiele begeleiding en aangepaste ondersteuning in het sociaal netwerk.

Wat?

 • beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft
 • laagdrempelig en zonder aanvraag bij VAPH

Voor wie?

 • jongeren tussen 12 en 25 jaar met een (vermoeden) van een beperking
 • De Hoge Kouter heeft expertise in het werken met jongeren en jong- volwassenen met een verstandelijke beperking en jongeren met autisme, motorische problemen…

Drie vormen RTH

 • dagopvang (woensdagnamiddag en vakantiewerking)
 • begeleiding:
  • individueel: ambulant (bij ons) of thuis of elders
  • groepsbegeleiding
 • verblijf (mits voorwaarden)

Punten

 • RTH wordt uitgedrukt in punten
 • iedere jongere kan maximaal 8 punten per kalenderjaar inzetten
 • een begeleiding telt voor een aantal punten
  • ambulant = 0.155 punten
  • mobiel = 0.220 punten
  • verblijf = 0.130 punten
  • dagopvang = 0.087 punten

U kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning je die punten inzet.

Contact

RTHcel.minderjarigen@@dehogekouter.com
056 24 38 60

Smart Ateljee

Wat?

Een gebruiksvriendelijke en interactieve website over de dingen des levens …

Voor wie?

Voor iedereen. Maar de website stimuleert vooral maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen om zaken te leren die hen kunnen helpen in het (later) leven.

Hoe werkt Smart Ateljee?

In Smart Ateljee worden moeilijke dingen op een gemakkelijke manier uitgelegd.  Je kan er leren over jezelf, de computer, vrije tijd, omgaan met geld en zoveel meer …

Smartie kan spreken. Je kiest zelf of je de stem aan of uit zet. Er zijn eenvoudige knoppen om op te klikken in 6 blokken: ik ben, ik voel mij, ik leer, vrije tijd, wonen, werken.

Je kan hulp vragen, chatten of een gesprek vragen met een begeleider. Je kan ook heel wat diensten bereiken die jou (online) kunnen helpen.

De naam ‘Smart Ateljee’

Smart = smartphone, smarties  en smiley’s of emoticons.
De website vertrekt vanuit het Smart-principe.
Ateljee verwijst naar duidelijk omlijnde werkhoeken zoals in een atelier.