Skip to main content

ONS AANBOD > SCHAKELEN

Wat?

Een centraal begrip binnen het opzet van een Multifunctioneel Centrum is de mogelijkheid tot ‘schakelen’! Het MFC beschikt over verschillende vormen van zorg die uitgedrukt worden in typemodules of functies van zorg. Vermits de cliënt de regie in eigen handen heeft, moet hij dus zelf kunnen kiezen uit dit aanbod. We noemen dit ‘vraaggestuurde zorg of ‘zorg op maat. De cliënt krijgt de ondersteuning die hij specifiek nodig heeft, niet meer maar ook niet minder. Hij krijgt dus de mogelijkheid om vrij te kiezen en over te stappen van de ene ondersteuningsvorm naar de andere (= schakelen).

Concreet voor het MFC De Hoge Kouter betekent dit een keuze uit volgende mogelijke functies:

  • Schoolaanvullende dagopvang:
  • Leefgroepswerking: ochtend en avondwerking, onthaal, pauzes, middagbegeleiding
  • Woensdagnamiddagwerking
  • Vakantiewerking
  • Schoolvervangende dagopvang of dagbesteding in De Faar
  • Training van vaardigheden:
  • Ambulant, op De Hoge Kouter • Mobiel, binnen de eigen sociale context
  • Behandeling: kinesitherapie, ergotherapie en logopedie individueel en in (kleine) groep
  • Medische ondersteuning
  • Ambulante en mobiele begeleiding: trajectbegeleiding, Kabas, Begeleid Werk

Jongeren kunnen van voltijdse dagopvang schakelen naar deeltijdse dagopvang door bijv. enkel te kiezen voor de woensdagnamiddag werking en de werking tijdens de vakanties.
Zij kunnen bijv. kiezen om enkel naar de hobbywerking voetbal en bepaalde dagen vakantiewerking te komen.
We verwachten/stimuleren dat meer cliënten een keuze zullen maken uit ons aanbod en niet langer zullen kiezen voor het ‘all-in-pakket.
We bieden ook een verblijf aan, zodat jongeren die hier nood aan hebben ook naar deze functie kunnen schakelen zonder dat ze verplicht worden om De Hoge Kouter te verlaten.