Skip to main content

ONS AANBOD

We staan in voor verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele en ambulante
begeleidingen voor jongeren met een beperking en hun context.

mfc
MFC
rth
RTH
verblijf
VERBLIJF

MFC

DAGOPVANG

SCHOOLAANVULLENDE / SCHOOLVERVANGENDE

Medische ondersteuning door:

 • Arts
 • Verpleegkundige
 • Jeugdpsychiater

Paramedische begeleiding:

 • Ergotherapie: zelfredzaamheid, fijne motoriek, sociale vaardigheden, mobiliteit, inzicht in tijd en ruimte…
 • Kinesitherapie: grof motorische vaardigheden, conditie, houdingscorrectie, lichaamsschema, coördinatie…
 • Logopedie: vergroten van de communicatieve vaardigheden door taal-, articulatie-, lees-, schrijftraining…

Psychosociale begeleiding:

 • Wekelijks minstens één individuele begeleiding door opvoerder
 • Indien aangewezen psychologische begeleiding
 • Trajectbegeleiding
 • Begeleid werken

Bijkomende begeleidingen:

 • Buitenschoolse werking (woensdagnamiddag, lesvrije dagen, ochtend- en avondwerking,…)
 • Vakantiewerking tijdens de schoolvakanties
 • Leefweken/ vakantieweken/ themaweken
 • SMOG-weekend
 • Vrije tijd: deelname aan special olympics, tornooien, voetbal, zwemmen, aansluiting bij regionale sportclubs, G-sport
 • Individuele begeleiding: ambulante en mobiele begeleiding

RTH / KABAS

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

 

 • Beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft
 • Laagdrempelig en zonder aanvraag bij VAPH
 • Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met een (vermoeden van) beperking

RTH bestaat bij ons in 3 vormen:

 • Thuisbegeleiding zowel individueel voor de jongere als voor de ouders (ambulant/ mobiel)
 • Dagopvang voor een zinvolle dagbesteding
 • Verblijf (beperkt)

Verblijf

STUDIJO KOUTER

 

 • Begeleiding van 21 jongeren met een vraag naar woonondersteuning (deeltijds – voltijds)
 • Maandagavond t.e.m. zaterdagmiddag
 • Warme thuisaanvullende of thuisvervangende context